Från instagram

 
Hur ska jag kunna bo någonstans där jag inte har nära till havet? Det går inte. 
Everyday | |
Upp